MKB

Onze werkzaamheden voor het midden- en kleinbedrijf bestaan o.a. uit:

  • het verzorgen van bedrijfsadministraties
  • het verzorgen van loonadministraties
  • het verzorgen van aangiften BTW en loonbelasting
  • het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  • het opstellen van jaarrekeningen
  • het onderhouden van contacten met belastingdienst en pensioenfonds
  • het opstellen van ondernemingsplannen, investeringsbegrotingen, exploitatieprognoses t.b.v. geldverstrekkers
  • begeleiding bij besprekingen met geldverstrekkers
  • begeleiding en advisering bij bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging
  • verzorgen van fiscale adviezen

Afhankelijk van uw wensen en eisen stellen wij een pakket van werkzaamheden samen dat past bij uw onderneming of situatie. Onze toegevoegde waarde voor u ligt in het persoonlijke contact, de korte communicatielijnen en snelle beantwoording van uw vragen. Op deze manier willen wij een goede en langdurige samenwerking opbouwen.